Quick Links
اخـتيـار الأسـمـاء الـتجـاريـة

 

مـقـدمـة الاسـم الـتجـارى :

يسـتـخـــدم الاسـم مـن أى شـركـة, شـخص أو شـراكــه لأعـمـالـهـم, يشير فـالاسـم الـتجـارى.

ضـوابـط الاسـم الـتجـارى:

قـبـل اسـتخـدام الاسـم الـتجـارى, تـجـدر تـأكـد أن أى تجـارة أخـرى تسـتخــدم هـذا الاسـم بـالفعـل أم لا . لاجـل مـراقـبـة متـاحـيـة الاسـم الـتجـارى ( ا ) يـمـكـن الـرجــوع مـحـامـا, ( ب ) المـجـلات وصحـف التجـاريـة ذات الصـلـة يـمـكـن اسـتـخـدامـهــا لـمعـرفـة مـا اذا كـانـت أى شـركـة تـسـتخــدم هـذا الاسـم الـتجـارى بـالفعـل أم لا.

قــانـون الأسـمـاء الـتجـاريـة :

يـنـطـبـق الـقـانـون الأسـمـاء الـتجـاريـة عــلـى :

. الشـركـة لا تتـاجـر تحـت لهـا الاسـم الـشركـة, مـثـلا, القـانـون الأسـمـاء الشـركـة سـيـنـطـبـق عـلى السـيـد ايكس وائى زيد سميـت, اذا كـان يـتـجــرف " تـسجيـل الـتجـارة سمـيـت ", الا اذا كـان يـتـجــر ف "سـميـت" أو " ايـكس وائى زيـد سمـيـت".

اجـرواء البـحـث الاسـم الـتـجـارى للشـركـة خـاصـة محـدودة فـى المملكـة المتحـدة

 

 
تـسجـيل الشركة فى المملكة المتحدة
شـركـات جـاهـزه
شـركـات غـيرمـوطـنـة
خـدمـة المحـاسبيـة
مـكتـب الافـتـراضـى لـنـدن
تصـميـم الـشعــار
عـلامـات الـتجـاريـة
حـسـابـات مـصـرفـيـة
خـدمـة جـدول الـرواتـب
بـطاقـات التـجـاريـة
تـصـميـم الـقـرطـاسيـة
تصـميـم المـوقـع ويـب
الاسـتـضـافــة
عـنـوان الـبريـديـة
رد عـلى الهـاتـف
حـسـابـات تـجـاري
مـواقـع تجـاريـة الكـترونيـة
تـسجيـل الضريبة القيمة المضافـة
تعـلـيـم الأعـمـال
بـريـد الالكـترونـى
بــز اسـتـارتـر بـيـك